FDA Awards Fast Track Status to Edison Pharmaceuticals' EPI-743 for Friedreich's Ataxia